< powrót
Julian Tuwim
Idzie Grze¶ przez wie¶

Idzie Grze¶
Przez wie¶,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem.

"Piasku mniej -
Nosić lżej!"
Cieszy się głuptasek.
Do dom wrócił,
Worek zrzucił,
Ale gdzie ten piasek?

Wraca Grze¶
Przez wie¶,
Zbiera piasku ziarnka.
Pomalu¶ku,
Powolu¶ku,
Zebrała się miarka.

Idzie Grze¶
Przez wie¶,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem
Sypie się za Grzesiem...

I tak dalej... i tak dalej...